Leevendused(2)

Pargis on lubatud omanikul teha hooldustöid mälestisi rikkumata.

Kuupäev: 03.03.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Pargi kaitsevööndis on lubatud jätkata tänaseks väljakujunenud tegevustega kultuurimälestisi rikkumata ja põhivaateid sulgemata.

Kuupäev: 03.03.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis