Leevendused(2)

Mälestisel tohib omanik teha hooldustöid mälestist kahjustamata.
Mälestise lähiümbruses, kuni50 m , tohib omanik teha prahi koristamist, rohu niitmist.

Kuupäev: 03.03.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Mälestise kaitsevööndis tohib omanik prahti koristada, rohtu niita.

Kuupäev: 03.03.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis