Katastrikood(2)

92701:003:0004 (Mälestisel)
92701:003:0430 (Kaitsevööndis)