Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(5)

Vao mõis
Vao mõis
Vao mõis. Ajalooline õiend
Vao mõis. Inventariseerimine
Vao mõis. Arhitektuurimälestise pass