Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 16.08.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 16.08.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis