Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Audru magasiait. Arhitektuurimälestise pass