Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 05.12.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 14.12.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis