Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 19.11.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 19.11.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis