Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Roodi mõis
Roodi mõis. Ajalooline õiend
Roodi mõis. Inventariseerimine