Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 20.01.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 20.01.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis