Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Kelbaste mõjs
Keblaste mõis. Inventariseerimine