Katastrikood(13)

33403:001:0082 (Mälestisel)
33403:001:0299 (Kaitsevööndis)
33403:001:0212 (Kaitsevööndis)
33403:001:0270 (Kaitsevööndis)
33403:001:0173 (Kaitsevööndis)