Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 19.11.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevöönd puudub

Kuupäev: 19.11.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis