Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Lõuna 2a. Arhitektuurimälestise pass