Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Jäärja mõis
Jäärja mõis. Inventariseerimine