Leevendused(2)

Lubatud sisetööd, mis ei kahjusta kandekonstruktsioone

Kuupäev: 08.12.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 16.09.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis