Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Pärnu maakonna õigeusu kirikud. Inventariseerimine. 3.
Pärnu maakonna õigeusu kirikute kaitse alla võtmise ettepanekud