Leevendused(2)

Lubatud jätkuvalt kasutada võimlana

Kuupäev: 09.12.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on tavapärased hooldus-ja heakorratööd

Kuupäev: 09.12.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis