Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 16.06.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 16.06.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis