Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Pootsi mõis
Pootsi mõis. Inventariseerimine