Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Pärnu maakonna õigeusu kirikud. Inventariseerimine. 1.