Leevendused(2)

Lubatud sisemised remonttööd, mis ei kahjusta hoone kontsruktsioone

Kuupäev: 18.12.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 18.12.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis