Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Uue - Varbla mõis
Uue-Varbla mõis. Inventariseerimine
Uue-Varbla mõis. Ettekirjutused 1984