Katastrikood(3)

14002:002:0530 (Mälestisel)
14001:001:1200 (Kaitsevööndis)
14001:001:1201 (Kaitsevööndis)