Katastrikood(3)

14002:002:0530 (Mälestisel)
14001:001:1200 (Kaitsevööndis)
14101:001:0191 (Kaitsevööndis)