Leevendused(2)

Mälestisel: hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 04.09.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis: senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 04.09.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis