Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 08.05.2014
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 08.05.2014 Kaitsekohustus: 20.06.15