Katastrikood(3)

24504:008:0649 (Mälestisel)
24501:001:0008 (Kaitsevööndis)
24504:008:0441 (Kaitsevööndis)