Katastrikood(2)

24504:008:0345 (Mälestisel)
24501:001:1454 (Kaitsevööndis)