Katastrikood(2)

24504:008:0345 (Mälestisel)
24504:008:0111 (Kaitsevööndis)