Katastrikood(3)

24504:008:0867 (Mälestisel)
24504:008:0866 (Kaitsevööndis)
24504:008:0573 (Kaitsevööndis)