Leevendused(2)

Maakasutust heina- ja karjamaana võib jätkata; kündmine ei ole lubatud.

Kuupäev: 03.05.15

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 03.05.15

Leevenduse liik: Kaitsevööndis