Leevendused(1)

Kaitsevööndis on lubatud põlluharimine.

Kuupäev: 07.06.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis