Katastrikood(3)

24504:003:0401 (Mälestisel)
24504:003:0333 (Kaitsevööndis)
24504:003:0402 (Kaitsevööndis)