Katastrikood(2)

24504:008:1078 (Mälestisel)
24504:008:0125 (Kaitsevööndis)