Katastrikood(2)

24504:004:0024 (Mälestisel)
24501:001:0449 (Kaitsevööndis)