Leevendused(2)

Muinsuskaitseameti luba ei pea taotlema ehitus-, mulla- ja kaevetöödeks, mille sügavus ei ületa 30 cm.

Kuupäev: 20.06.15

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Maakasutust heina- ja karjamaana võib jätkata; kündmine ei ole lubatud.

Kuupäev: 20.06.15

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal