Katastrikood(2)

24501:001:0134 (Mälestisel)
24501:001:0770 (Kaitsevööndis)