Katastrikood(3)

24504:003:0357 (Mälestisel)
24504:003:0967 (Kaitsevööndis)
24504:003:0673 (Kaitsevööndis)