Katastrikood(4)

24504:008:0276 (Mälestisel)
24504:008:0263 (Kaitsevööndis)
24501:001:1060 (Kaitsevööndis)
24501:001:1064 (Kaitsevööndis)