Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 14.06.15

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 14.06.15

Leevenduse liik: Kaitsevööndis