Katastrikood(2)

24504:008:0671 (Mälestisel)
24504:008:0263 (Kaitsevööndis)