Katastrikood(4)

30401:002:0386 (Mälestisel)
30401:002:0383 (Kaitsevööndis)
30401:002:0097 (Kaitsevööndis)
30401:002:0061 (Kaitsevööndis)