Katastrikood(7)

30401:001:0473 (Mälestisel)
30401:001:2910 (Mälestisel)
30401:001:2911 (Mälestisel)
30401:001:0829 (Kaitsevööndis)
30401:001:0101 (Kaitsevööndis)