Katastrikood(2)

33701:004:0286 (Mälestisel)
33701:004:0037 (Kaitsevööndis)