Katastrikood(5)

33701:004:0330 (Mälestisel)
33801:001:0754 (Mälestisel)
33701:004:0746 (Kaitsevööndis)
33801:001:0231 (Kaitsevööndis)
33701:004:0184 (Kaitsevööndis)