Leevendused(2)

Muinsuskaitseameti luba ei pea taotlema ehitus-, mulla- ja kaevetöödeks, mille sügavus ei ületa 30 cm.

Kuupäev: 20.06.15

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 20.06.15

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal