Katastrikood(4)

33701:001:0587 (Mälestisel)
33701:004:0781 (Kaitsevööndis)
33801:001:0478 (Kaitsevööndis)
33701:001:0394 (Kaitsevööndis)