Katastrikood(3)

33801:001:0912 (Mälestisel)
33801:001:0765 (Kaitsevööndis)
33701:001:0654 (Kaitsevööndis)