Katastrikood(2)

33702:002:0196 (Mälestisel)
33801:001:0082 (Kaitsevööndis)