Katastrikood(2)

35201:002:0128 (Mälestisel)
35301:001:0705 (Kaitsevööndis)