Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 21.05.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 21.05.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis